SZKOLENIA

  • Andrzej Pleskot mistrz blacharstwa
    Andrzej Pleskot mistrz blacharstwa


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematem cynowania
od września 2014r. w firmie AUTOAND prowadzone są kursy nauki cynowania karoserii.
Szkolenie (5 godz.) odbywa się w Raszynie w sobotę w godz. 10 - 15.


Liczba miejsc ograniczona - ze względu na specyfikę szkolenia praktycznego w kursie jednorazowo mogą uczestniczyć max. 3 osoby.

Zgłoszenie chęci udziału w kursie oraz wszelkie pytania proszę kierować mailowo na adres cynowanie@wp.pl z dopiskiem "KURS"
W zgłoszeniu proszę podać:
- imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
- poziom wiedzy z zakresu blacharstwa,
- informację o posiadanych umiejętnościach w zakresie cynowania. -
Pozwoli to na tworzenie grup szkoleniowych osób o podobnym zakresie wiedzy i umiejętności.